La hodene rulle…

Faktisk så gjør jeg det. Det er ikke enkelt og det krever at jeg glir inn i omgivelsene og blir så dødelig som det går an. Spesielt vanskelig er dette når jeg er omgitt av blodtørstige fiender. Da må jeg virkelig være forsiktig og ikke å avsløre meg. Gli med mengden mennesker for så å […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top