Null sikt!

Selv er jeg veldig varsom og aktpågivende når jeg er ute i trafikken. Det er viktig og spesielt når jeg kjører bil prøver jeg alltid å være forutseende. Jeg er nøye med sikkerheten og bruker alltid sikkerhetsseler både på meg og barna. I tillegg er jeg heller ikke noe råskinn til å kjøre fort. Det er viktig å holde fartsgrensen samt kjøre etter de forholdene som er på veiene.

Dessverre er det mange som burde ha fått seg en aha-opplevelse når det gjelder de trafikale kunnskapene samt vite når farten er for høy eller at man må bruke tid på å skrape is fra bilens ruter før man kjører i vei.

I vinter har jeg lest om veldig mange som har blitt stoppet opp med totalt nedisete biler og hvor politiet ikke kunne tro det var mulig. I dag har en 21-åring blitt stoppet av politiet og det med totalt nediset bil. Politiet (med refleksvest) og personen stilte seg fremfor bilen og man kunne ikke se noen av de gjennom frontruten. I tillegg hadde 21-åringen kjørt gjennom Steinkjer by og det mot solen som i tillegg til nedisete ruter fikk dårlig sikt på grunn av solen.

Er man for lat til å skrape av isen på rutene eller er det at man har for “dårlig” tid at man ikke gjør det? Er du en forsiktig person når det kommer til bruken av bil, er du nøye med å bruke sikkerhetsseler når du kjører eller sitter på? Hvis du ikke kjører bil – hvordan vil du bli i trafikken når den tid kommer?

Her er artikkelen som stod i Trønder-Avisa nettsider; http://www.t-a.no/nyheter/article109375.ece hvor bildet også stammer fra!

7 kommentarer

Siste innlegg